Lezingen en lessen

Textiel en
Kostuumgeschiedenis              
Kunst en cultuur educatie:             Erfgoededucatie               
     Beeldend en textiel           
     Organisatorisch.  

Historisch Kostuum

Collectie beheer
Reconstructies historische kostuum

Mandenwerk en meer 

Natuurlijke materialen 
in div. technieken            Mandenwerk​  

Evenementen

Levende geschiedenis
Historische mandenmakerij
Muziek