Manden en meer

Prehistorische textieltechnieken

Het werken met plantaardige materialen zoals grassen, brandnetel en boombasten in prehistorische textieltechnieken is mijn specialiteit geworden. Ik maak spullen in opdracht van musea maar ook voor eigen gebruik in levende geschiedenis of als lesmateriaal voor verschillende lezingen, lessen en workshops.      

Het maken van reconstructies van kleding schoenen, hoofddeksels en ook gebruiksvoorwerpen zoals touwen, manden, netten, visfuiken, gebaseerd op archeologische vondsten.  Het werken met natuurlijke materialen is zeer arbeidsintensief proces en ik besteed veel aandacht aan onderzoek en reconstructie, hieruit is mijn specialiteit geboren.  

Reconstructie mesolithische visfuik, lezingen en publicatie over de reconstructie.  2013-heden. Prehistoric Fish Trap Reconstruction | Exarc.        Opdrachtgever: Archeon te Alphen aan den Rijn en EXARC te Eindhoven. 

Museale zaken Archeon ( doorlopend projectmatig), diverse interieur en gebruiksvoorwerpen. 
Opdrachtgever: Archeon, Alphen aan den Rijn.
Reconstructie van Prehistorische schoen van lindenboombast. 2021.

Opdrachtgever: Archeologische dienst Zürich, Zwitserland Advies  en reconstructie kleding prehistorie geschiedenis, 2021.     
                                        
Het maken sieraden en grasmantel, mutsje van lindenboombast. 
Opdrachtgever: NPO omroepstichting.

Mandenwerk

Ook in mandenwerk richt ik me op historische modellen en maak ik reconstructies van archeologische vondsten of naar afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis. Opdrachtgevers zijn vaak musea of particulieren die op zoek zijn naar specifiek model bijvoorbeeld voor reënactment.